Depending on your needs, I can do just about anything and I always give my 100%. Although we are often traveling on customer business - sometimes, Auch wenn wir im Kundenauftrag meist unterwegs. You can use it when someone else has introduced you to a new contact. 1. In this context, an expression of gratitude serves as a signal that the expresser is a good candidate for a future social relationship. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 3 mag een luchtvaartmaatschappij, een agent van een luchtvaartmaatschappij of een touroperator weigeren de boeking van een persoon met beperkte mobiliteit te aanvaarden of deze persoon te. Gebruik voor langere teksten de beste online vertaler ter wereld! Bij elke stap die je op de terugweg zet, denk je aan iemand en wens je hem of haar fluisterend “geluk en welzij. It should not be summed up with the orange entries. On the other hand, if you have some positive or upbeat things to say, it makes sense to be direct and cut straight to the exciting details. Ce résultat ne correspond pas à ma recherche. Soulière, du directeur exécutif adjoint responsable de la recherche, Keith Patterson, et du directeur des finances et de l'administration, Gerry O'Neill. een ontmoeting te hebben met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de richtlijnen op het gebied van de interne markt, de uitwerking van de punten op dit scorebord en het echt van de grond doen komen van SOLVIT, zoals de heer Buşoi duidelijk heeft gezegd. De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: Als vertaling van "i would be happy to meet you in person" voorstellen. Sollte nicht mit orangener Vokabel zusammengefasst werden. Cet exemple ne correspond pas à l'entrée en orange. . If you wish, our sales department staff will be happy to meet you at the Mâcon TGV train station or the closest airport. the officials responsible for implementing the internal market directives, and for working out the items on this scoreboard and getting SOLVIT up and running, as Mr Buşoi has clearly said. You’re saying, “I see you.”. on desegregation adopted by the end of my mandate. Most frequent English dictionary requests: Suggest as a translation of "i would be happy to meet you in person". zu finden, sowie Ihr Produktionsmanagement zu optimieren. The presentation may consist of a summary of your capita selecta, good practice and educative product, whereby you will be asked to clarify certain aspects orally. that I might be able to have a chance to listen to the case and be able to respond to it. discuter du rôle actuel et futur du Canada en Afghanistan. georganiseerd door verschillende instellingen. In the business world, we all appreciate people getting, well . my reply, the Commission's position on this matter and the criteria that I explained to you. in dieser Angelegenheit sowie die Kriterien, die ich Ihnen erläutert habe. und Produkten vor und beantworten Ihre Fragen. You can already see that there is a specific language for booking appointments and meetings in English. A greeting that expresses excitement about the partnership can go a long way toward relieving some of the stress and forging a bond. The key to skipping the social nicety lies in the context of your email. om de gelegenheid te krijgen deze zaak aan te horen en erop te reageren. You say I am happy to have met you after spending time with a person. I’ve heard great things about your content marketing work at ABC Industries! Gegenwart und Zukunft unseres Unternehmens und stellen. There so many unknowns! thank you. het einde van mijn mandaat goedgekeurd is. und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. This is not a good example for the translation above. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "i will be happy to meet you" – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. For example, if you shop for multiple medical practices, work in various facilities or would prefer to take the delivery at your home address, we will be happy to meet your needs. Saying ‘thank you’ goes beyond good manners. For longer texts, use the world's best online translator! (Response: Nice meeting YOU too.) Als je je kind niet goed voorbereid op een dergelijk gesprek, kan het heel beangstigend zijn om zomaar van een onbekende op een vreemde plaats te moeten horen dat iemand binnen hun familie ziek is. Als u bijvoorbeeld aankopen doet voor meerdere praktijken, in verschillende instellingen werkt, of de zending liever thuis ontvangt dan in uw praktijk, bezorgen wij uw spullen graag op het door u gewenste adres. Mood: How to Use Tone and Mood in Your Writing, 5 Writing "Rules" That Are Really Guidelines, Beware of These Common Consistency Issues in Writing, How do you do? I am a bit of a perfectionist especially when it comes to housework. There’s nothing wrong with saying “Nice to meet you.” It’s one of those social pleasantries that we barely notice when it’s there. as well as to optimize your production management. the officials responsible for implementing the internal market directives, and for working out the items on this scoreboard and getting SOLVIT up and running, as Mr Buşoi has clearly said. "I am happy to meet you." Recherchez des traductions de mots et de phrases dans des dictionnaires bilingues, fiables et exhaustifs et parcourez des milliards de traductions en ligne.